Tactics for listening Developing 2

دوست عزیز به آزمون “Tactics for listening Developing 1” خوش آمدید.

تعداد سوالات ۲۰ عدد و زمان آزمون ۲۰ دقیقه می باشد.

با آرزوی موفقیت برای شما