MCSE

مدرک MCSE مایکروسافت اولین مدرک برای متخصصین IT است که وظیفه تحلیل، طراحی و اجرای سیستمهای مبتنی بر ویندوز را در دفاتر و ادارات مختلف به عهده دارند. این مدرک برای افرادی مناسب است که در یکی از پستهای مهندس یا تحلیلگر سیستمها، مهندس بخش فنی، مهندس یا تحلیلگر شبکه و مشاور فنی مشغول به فعالیت هستند. جهت کسب این مدرک هر داوطلب باید مجوعا ۷ امتحان را پشت سر بگذارد.

MCSE Track 2000

دارندگان این گواهینامه تجربه و مهارت کافی در زمینه تجهیزات شبکه، سیستم‏های شبکه و سیستم عامل ایستگاههای کاری خواهند داشت. امتحانات اختیاری در این قسمت نیز می‏تواند مهارت شما را در زمینه محصولات Microsoft BackOffice ایجاد نماید
جهت اخذ این گواهینامه گذراندن ۵ امتحان اصلی و ۲ امتحان انتخابی لازم میباشد:
امتحانات اصلی : (۵ امتحان )

Exam Name
Installing, Configuring and Administering Microsoft Windows 2000 Professional
Installing, Configuring and Administering Microsoft Windows 2000 Server
Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure
Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure

کلیه داوطلبان باید از میان ۳ امتتان زیر یک امتحان را به عنوان یک امتحان اصلی انتخاب کنند:

Exam Name
Designing a Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure
Designing Security for a Microsoft windows 2000 Network
Designing a Microsoft windows 2000 Network Infrastructure

امتحانات اختیاری (۲ انتخاب)

Exam Name
Designing a Microsoft windows Directory Services Infrastructure
Designing Security for a Microsoft windows 2000 Network
Designing a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure
Upgrading from Microsoft Windows NT 4.0 to Microsoft Windows 2000
Migrating from Microsoft Windows NT 4.0 to Microsoft Windows 2000 
Installing, Configuring, and Administering Microsoft Clustering Services by Using Microsoft Windows 2000 Advanced Server 
Installing, Configuring, and Administering Microsoft Exchange 2000 Server
Designing and Deploying a Messaging Infrastructure with Microsoft Exchange 2000 Server
Installing, Configuring, and Administering Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000, Enterprise Edition
Installing, Configuring, and Administering Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
Designing and Implementing Databases with Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
Microsoft Windows 2000 Accelerated Exam for MCPs Certified on Microsoft Windows NT 4.0
Supporting and Maintaining a Microsoft Windows NT Server 4.0 Network

MCSE Track 2003

تعداد امتحانات : ۷ امتحان شامل ۶ امتحان اصلی و ۱ امتحان اختیاری
۶ امتحانات اصلی شامل ۴ امتحان مربوط به شبکه ، ۱ امتحان مربوط به سیسم عامل ایستگاه کاری و ۱ امتحان در خصوص بحث Design.
۴ امتحان اصلی مربوط به شبکه 

Exam Name
Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure

۱ امتحان اصلی مربوط به سیستم عامل ایستگاه کاری (Client Operating System)

Exam Name
Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
OR
Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows 2000 Professional

۱ ۱ امتحان در خصوص بحث Design

Exam Name
Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure
OR
Designing Security for a Microsoft Windows Server 2003 Network

امتحان اختیاری (۱ امتحان لازم است.)

Exam Name
Implementing and Supporting Microsoft Systems Management Server 2.0
Installing, Configuring, and Administering Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000, Enterprise Edition
Installing, Configuring, and Administering Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
Designing and Implementing Databases with Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
Implementing and Maintaining Highly Available Web Solutions with Microsoft Windows 2000 Server Technologies and Microsoft Application Center 2000
Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure
Designing Security for a Microsoft Windows Server 2003 Network

امتحانات لازم برای ارتقا MCSE 2000 به MCSE 2003 :
گذراندن دو امتحان برای ارتقا MCSE 2000 به MCSE 2003 کافیست.

Exam Name
Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment for an MCSA Certified on Windows 2003.
Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment for an MCSE Certified on Windows 2000

جوابی بنویسید