MCP

MCP مدرکی است که شرکت معتبر Microsoft آن را ارئه می کند . کسانی که دارای مهارت در به کارگیری از محصولات و تکنولوژی های این شرکت می باشند می توانند با گذراندن امتحان مربوطه  مدرک MCPخود را در ارتباط با آن محصول کسب کنند و به عنوان یک متخصص حرفه ای شرکت Microsoft شناخته شوند.

مزایای داشتن MCP :

۱)به رسمیت شناختن افراد دارای این مدرک در دنیای صنعت،اطلاعات و ارتباطات بعنوان متخصص محصولات وتکنولوژی های ارائه شده توسط شرکت مایکروسافت و شرایط بهتر در کسب موقعیتهای شغلی

۲)دریافت مدرک رسمی بطور مستقیم از شرکت مایکروسافت امریکا در بسته Welcome kit شامل
مدرک دیواری با امضای  Bill Gates رئیس شرکت مایکروسافت
کارت شناسایی مخصوص کیف (Wallet Card)
لوگوی فلزی مخصوص نصب بر روی لباس در محل کار
عضویت رایگان مجله MCP Magazine و استفاده از بخش ویژه سایت این مجله
دسترسی به اطلاعات فنی  از طریق سایت ویژه متخصصین مایکروسافت (Secure site)
دعوت جهت حضور در کنفرانسها ، جلسات آموزشی ویژه و رویدادهای خاص
دریافت اطلاعات فنی مورد نیاز از طریق پست الکترونیکی
۵۰% تخفیف برای عضویت در شبکه Microsoft TechNet
تخفیف ویژه جهت خریداری محصولات مختلف  شرکتهای طرف قرارداد با شرکت مایکروسافت
۵۰% تخفیف برای عضویت در مجله Windows & .NET Magazine

جوابی بنویسید