نمونه سؤال ICDL

نمونه سوال تئوری ICDL1 سری سوم

نمونه سؤالات تئوری تستی ICDL1 برای علاقه مندان به آموزش کامپیوتر و کارآموزانی که مایل به شرکت در آزمون های فنی حرفه ای هستند . این نمونه سؤالات شامل دروس access ,excel ,word  و power point می باشد که در دو پست قبلی دو سری آن با فرمت PDF ارائه گردیده است. علاقه مندان می توانند سری سوم این سوالات را ... ادامه مطلب »

نمونه سؤال عملی ICDL1

نمونه سؤالات عملی ICDL1 برای علاقه مندان به آموزش کامپیوتر و کارآموزانی که مایل به شرکت در آزمون های فنی حرفه ای هستند . این نمونه سؤالات شامل دروس access ,excel ,word  و power point می باشد و در یک سری و با فرمت pdf ارائه گردیده است. علاقه مندان می توانند نمونه سؤالات را با مراجعه به لینک زیر دانلود نمایند.  دریافت ... ادامه مطلب »

نمونه سؤال عملی ICDL2 سری سوم

    نمونه سؤالات عملی  ICDL2  برای علاقه مندان به آموزش کامپیوتر و کارآموزانی که مایل به شرکت در آزمون های فنی حرفه ای هستند . این نمونه سؤالات شامل ویندوز، اینترنت و outlook می باشد و در سه سری با فرمت pdf ارائه گردیده  که سری اول و دوم این سؤالات در پست های قبلی قرار داده شده است. علاقه مندان می توانند سری ... ادامه مطلب »

نمونه سؤال عملی ICDL2 سری دوم

نمونه سؤالات عملی  ICDL2  برای علاقه مندان به آموزش کامپیوتر و کارآموزانی که مایل به شرکت در آزمون های فنی حرفه ای هستند . این نمونه سؤالات شامل ویندوز، اینترنت و outlook می باشد و در سه سری با فرمت pdf ارائه گردیده  که سری اول این سؤالات در پست قبلی قرار داده شده است.علاقه مندان می توانند سری دوم سؤالات را با مراجعه به ... ادامه مطلب »

نمونه سؤال عملی ICDL2 سری اول

نمونه سؤالات عملی  ICDL2  برای علاقه مندان به آموزش کامپیوتر و کارآموزانی که مایل به شرکت در آزمون های فنی حرفه ای هستند . این نمونه سؤالات شامل ویندوز، اینترنت و outlook می باشد و در سه سری با فرمت pdf ارائه گردیده است. علاقه مندان می توانند سری اول سؤالات را با مراجعه به لینک زیر دانلود نمایند. در ضمن سری دوم ... ادامه مطلب »