نمونه سؤال طراحی صفحات وب

نمونه سؤال تئوری طراحی صفحات وب سری دوم

نمونه سؤالات تئوری طراحی صفحات وب  برای علاقه مندان به آموزش کامپیوتر و کارآموزانی که مایل به شرکت در آزمون های فنی حرفه ای هستند . این نمونه سؤالات در دو سری و با فرمت PDF ارائه گردیده است. علاقه مندان می توانند سری دوم سؤالات را با مراجعه به لینک زیر دانلود نمایند. در ضمن سری اول این سؤالات در پست قبلی قرار داده شده است. ... ادامه مطلب »

نمونه سؤال تئوری طراحی صفحات وب سری اول

نمونه سؤالات تئوری طراحی صفحات وب  برای علاقه مندان به آموزش کامپیوتر و کارآموزانی که مایل به شرکت در آزمون های فنی حرفه ای هستند . این نمونه سؤالات در دو سری و با فرمت pdf ارائه گردیده است.  علاقه مندان می توانند سری اول سؤالات را با مراجعه به لینک زیر دانلود نمایند. در ضمن سری دوم این سؤالات پس از آماده ... ادامه مطلب »

نمونه سؤال عملی طراحی صفحات وب سری دوم

نمونه سؤالات عملی طراحی صفحات وب  برای علاقه مندان به آموزش کامپیوتر و کارآموزانی که مایل به شرکت در آزمون های فنی حرفه ای هستند . این نمونه سؤالات در دو سری و با فرمت pdf ارائه گردیده است.  علاقه مندان می توانند سری دوم سؤالات را با مراجعه به لینک زیر دانلود نمایند. در ضمن سری اول این سؤالات در پست قبلی قرار داده ... ادامه مطلب »

نمونه سؤال عملی طراحی صفحات وب سری اول

نمونه سؤالات عملی طراحی صفحات وب  برای علاقه مندان به آموزش کامپیوتر و کارآموزانی که مایل به شرکت در آزمون های فنی حرفه ای هستند . این نمونه سؤالات در دو سری و با فرمت pdf ارائه گردیده است.  علاقه مندان می توانند سری اول سؤالات را با مراجعه به لینک زیر دانلود نمایند. در ضمن سری دوم این سؤالات پس از ... ادامه مطلب »