‫ترفندهای جستجوی گوگلی‬

‫ترفندهای جستجوی گوگلی‬

‫همانطور که میدانید این روزها بسیاری از کاربران‬ ‫به اینترنت دسترسی دارند‪ ،‬اما با وجود این‪ ،‬برخی از‬ ‫آنها بخوبی میتوانند پاسخ بسیاری از نیازهای خود را‬ ‫از اینترنت دریافت کنند و برخی دیگر حتی نمیتوانند‬ ‫یک سوال ساده را در اینترنت جستجو کنند و پاسخ آن‬ ‫را بیابند! به نظر شــما مشــکل این افراد در چیست‪ ،‬آیا‬ ‫اینترنت آنها مشــکلی دارد یا آنطور که باید نمیتوانند‬ ‫از اینترنت کمک بگیرند؟‬ ‫پاســخ به این پرسش ســاده اســت! عده زیادی از‬ ‫کاربران با فنون جســتجوی اینترنتی آشــنا نیســتند و‬ ‫به همین دلیل نمیتوانند از اینترنت آنطور که شایسته‬ ‫اســت کمک بگیرند‪ .‬در مقابل این دســته از کاربران‪،‬‬ ‫افراد دیگری نیز وجود دارند که آنچنان در اســتفاده از‬ ‫موتورهای جســتجو مهارت دارند که براحتی و در مدت‬ ‫زمانی بسیار کوتاه به نتیجه مطلوبشان میرسند‪.‬‬ ‫آیــا میدانید جســتجوی حرفــه ای در اینترنت یک‬ ‫شــغل به شــمار مــیرود و میتوانــد یکــی از راههای‬ ‫کســب درآمد باشد؟ دوســت دارید با همان سرعتی که‬ ‫موتورهای جستجو به جستجو در میان میلیاردها رکورد‬ ‫اطلاعاتی میپردازنــد‪ ،‬نتیجه مطلوبتان را پیدا کنید؟ با‬ ‫رعایت فنون جستجو و توجه به نکات و ترفندهای‬ ‫جستجو در گوگل میتوانید در کمترین زمان‪ ،‬بهترین و‬ ‫نزدیکترین نتیجه را از جستجوی خود دریافت کنید‪.

جستجوی ساده

‫جستجو در گوگل ساده است! مهم نیست‬ ‫بــه دنبال چه چیزی هستید‪ .‬اگــر مبتدی هســتید‪،‬‬ ‫کافــی اســت پــس از مراجعــه بــه ســایت گــوگل‬ (www.google.com‬) عبارت مورد جســتجو را به‬ ‫هر زبانی که دوســت دارید در کادر جستجو وارد کرده‬ ‫و کلید اینتر را فشــار دهید تا فهرســت نتایج در اختیار‬ ‫شما قرار گیرد‪.‬‬

کلمات وبی را جستجو کنید‬

‫شــاید بسیاری از شما با کلمات وب آشنا نباشید‪ ،‬اما‬ ‫آن دســته از کاربرانی که حرفه ای از اینترنت اســتفاده‬ ‫میکنند‪ ،‬با بســیاری از اصطلاحات رایج در محیط وب‬ ‫آشــنایی دارند. به عنوان مثال اگر قصــد دارید موزیک‬ ‫جدیــدی را از اینترنت دانلــود کنید چنانچه نام موزیک‬ ‫را در کادر جســتجو وارد کنید هر نوع اطلاعات مربوط‬ ‫بــه آن را در فهرســت نتایج مشــاهده خواهید کرد‪ ،‬اما‬ ‫اگــر از کلماتی همچون «دانلود» و «لینک مســتقیم»‬ ‫نیــز در عبارت جســتجوی خود کمــک بگیرید‪،‬‬ ‫مطمئنا بسیاری از نتایج‪ ،‬مربوط به لینکهای‬ ‫دانلــودی از موزیک مورد نظــر خواهد بود‪.‬‬ ‫ســعی کنید با وبگردی بیشــتر در اینترنت با‬ ‫کلمات وب آشــنا شده و در جستجوهای خود به جای‬ ‫کلمات رایــج از اصطلاحات رایــج در صفحات وب‬ ‫استفاده کنید‪.‬‬

‫جستجوی عین کلمات‬

‫گاهی اوقات ممکن اســت قصد داشــته باشید عین‬ ‫یــک کلمه را جســتجو کنیــد‪ .‬به عنوان مثــال با تایپ‬ ‫عبــارت روزنامه جام جم ممکن اســت ســایت روزنامه‬ ‫جام جــم به عنوان نخســتین نتیجه در اختیار شــما قرار‬ ‫گیــرد و در ادامه آن نیز نتایجی مرتبط با کلمه روزنامه‬ ‫یــا جام جم را مشــاهده کنید‪ ،‬اما اگر قصــد دارید همه‬ ‫نتایج شــامل کل عبــارت روزنامه جام جم باشــد‪ ،‬باید‬ ‫عبارت مورد جستجو را میان گیومه قرار دهید‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر برای جستجوی عین کلمات باید آن را به صورت‬ ‫«روزنامه جام جم» در کادر جستجو وارد کنید‪.‬‬

‫جستجو در یک سایت‬

‫یکی از مشــکلات بســیاری از وبلاگها‪ ،‬نداشــتن‬ ‫قابلیت جستجوســت‪ .‬همچنین ممکن اســت بخواهید‬ ‫عملیات جســتجو را در یک ســایت یــا در مجموعه ای‬ ‫از ســایتها با یک وجه مشــترک اجرا کنیــد‪ .‬در این‬ ‫شــرایط میتوانیــد در پایان عبارت جســتجو‪ ،‬از‪Site: ‬‬ ‫کمک بگیرید‪ .‬در مقابل این عبارت میتوانید دامنه یک‬ ‫ســایت یا پسوند ســایتها را وارد کنید‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫برای جســتجوی عبارت ‪ android‬در سایت روزنامه‬ ‫جام جم میتوانید از عبارت زیر کمک بگیرید‪:‬‬
Android site:jamejamonline.ir‬
‫همچنیــن اگر قصد داریــد این عبــارت را فقط در‬ ‫ســایتهای با دامنه‪ ir‬ یا edu‬ جستجو کنید میتوانید‬ ‫از عبارت‪ site:ir یا ‪ site:edu‬ کمک بگیرید‪.‬‬

‫جستجوی یک فرمت خاص‬

‫اگر قصد دارید مقاله ای را در فرمت ‪ pdf‬جســتجو‬ ‫کنیــد یا به دنبال یک مقالــه در فرمت ‪ doc‬مربوط به‬ ‫نرم افــزار واژه پرداز ‪ Word‬هســتید‪ ،‬به جای آنکه از‬ ‫عبارات بیهوده همچون مقاله‪ ….‬به فرمت ‪ word‬و‪….‬‬ ‫اســتفاده کنید‪ ،‬پیشــنهاد میکنیم از‪ filetype:‬کمک‬ ‫بگیرید‪ .‬برای اســتفاده از ایــن قابلیت باید پس از تایپ‬ ‫عبارت مورد جستجو‪ ، ‬عبارت‪ filetype: ‬را وارد کرده و‬ ‫در مقابل آن فرمت مورد نظرتان را وارد کنید‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال برای جستجوی مقاله ای در رابطه با تلویزیونهای‬ ‫‪ LED‬به فرمت ‪ doc‬از عبارت زیر استفاده میشود‪:
About LED tv filetype:doc
بودن یا نبودن در نتایج جستجو

دوست دارید روش تهیه املت با گوجه فرنگی را در اینترنت جستجو کنید؟ یا شاید برعکس قصد دارید روش تهیه املت بدون گوجه فرنگی را جستجو کنید! چنانچه قصد داشته باشید کلماتی الزاما در جستجوی شما ‫وجود داشــته باشــند‪ ،‬میتوانید آنهــا را بین دو علامت‬ ‫گیومــه قرار دهیــد‪ .‬همچنین چنانچــه بخواهید برخی‬ ‫کلمات در نتایج جســتجوی شــما وجود نداشته باشند‪،‬‬ ‫باید پیش از آنها علامت ـ را قرار دهید‪.‬‬ ‫دو عبــارت زیر را در گوگل جســتجو کنید تا تفاوت‬ میان این دو روش جستجو را مشاهده کنید:
۱‬ـ روش تهیه املت «گوجه»‬
۲ـ روش تهیه املت ـ گوجه

جستجوی صفحات مشابه

‫اگر در حین وبگردی از یک ســایت خوشــتان آمده‬ ‫و دوســت دارید ســایتهای مشــابه آن را نیز مشاهده‬ ‫کنیــد‪ ،‬میتوانید از گوگل کمــک بگیرید‪ .‬با وارد کردن‬ ‫عبارت ‪ related:‬و پس از آن تایپ نشــانی سایت یا‬ ‫لینک مورد علاقه خود‪ ،‬فهرســتی از سایتهای مشابه‬ ‫با آن در اختیار شــما قرار خواهد گرفت‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫چنانچه به سایت روزنامه جام جم علاقه دارید‪ ،‬میتوانید‬ ‫با جســتجوی عبارت زیر‪ ،‬فهرستی از سایتهای مشابه‬ ‫آن را نیز مشاهده کنید‪:
‫‪related:jamejamonline.ir

‫جستجو در رنج قیمت‬

‫به دنبال تلویزیونی در محــدوده قیمت ۵۰۰‬ هزار تا ۸۰۰ هزار تومان هســتید؟ آیا میدانید برای مشــخص‬ ‫کــردن محــدوده ای از اعداد در گوگل بایــد از دونقطه‬ ‫پشت سر هم «‪ «..‬ کمک بگیرید؟ به عبارت دیگر برای‬ ‫جســتجو بین محدوده ‪ ۵۰۰‬هزار تــا ‪ ۸۰۰‬هزار باید از‬ ‫عبارت زیر استفاده کنید‪:‬‬
۵۰۰۰٫۰۰٫٫۸۰۰۰٫۰۰

‫جستجوی زمان و آب و هوا‬

‫اگر همیــن حالا میخواهید بدانید ســاعت در ژاپن‬ ‫چند اســت‪ ،‬میتوانید در گوگل عبارت ‪time japan‬‬ ‫را جســتجو کنیــد‪ .‬همچنیــن بــرای مشــاهده وضع‬ ‫آب و هــوا در هر نقطه ای از دنیــا نیز میتوانید از عبارت‬ ‫‪ Weather‬کمک بگیرید‪ .‬به عنوان مثال جســتجوی‬ ‫‪ Weather kish‬وضع آب و هوای کیش را در اختیار‬ ‫شما قرار خواهد داد‪.‬‬

‫جستجو با ‪Goggles‬‬

‫جستجو توسط تصاویر تهیه شده از دوربین تلفنهای‬ ‫همراه نیز یکی از روشهای جســتجو در گوگل است‪.‬‬ ‫برای استفاده از این قابلیت در تلفنهای همراه مجهز به‬ ‫سیستم عامل اندروید‪ ،‬نرم افزار ‪Google ، Goggles‬‬ ‫را اجــرا کنید و در آیفون نیز پــس از اجرای نرم افزار‬ ‫جســتجوی گوگل‪ ،‬گزینه ‪ Goggles‬را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫در ادامــه با اســتفاده از دوربین تلفن همراه یک عکس‬ ‫از موضــوع موردنظر خود تهیــه کرده و منتظر بمانید تا‬ ‫عملیات جستجو آغاز شود!‬
‫طلوع آفتاب‪ ،‬غروب آفتاب‬
زمــان طلــوع و غروب آفتــاب برای مســلمانان از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار اســت‪ .‬اگــر میخواهید بدون‬ ‫هیچ نرم افزار اضافه و بدون اســتفاده از ســرویس های‬ ‫ســایت های مختلف‪ ،‬زمــان طلوع و غــروب آفتاب در‬ ‫شــهرهای مختلف دنیا را مشــاهده کنیــد‪ ،‬میتوانید از‬ ‫عبارت ‪ sunrise‬و ‪ sunset‬کمک بگیرید‪.‬‬ ‫برای مشــاهده زمان طلوع و غروب آفتاب در تهران‬ ‫میتوانید عبارات زیر را در کادر جستجو وارد کنید‪:‬‬

‫‪Sunrise Tehran‬‬
‫‪Sunset Tehran‬‬
‫تهران ‪Sunrise‬‬
‫تهران ‪Sunset‬‬

‫در پایان توجه شما را به چند نکته درباره جستجوگر‬ ‫گوگل جلب میکنیم‪:‬‬

* گــوگل از بســیاری از غلط هــای تایپی صرفنظر‬ ‫خواهد کرد و املای درست کلمات را برای شما جستجو‬ ‫میکند (در صورتی که اصرار داشــته باشید املای غلط‬ ‫یک کلمه جستجو شود نیز میتوانید آن را انجام دهید)

* گــوگل بــه بزرگی یا کوچکــی حروف‬ ‫حساس نیست‬

* گــوگل هنــگام جســتجو‬ ‫از نشــانه ها و علامت هــای‬ ‫)@‪(\[]=()*^٪#‬‬ ‫صرفنظر میکند‬

منبع روزنامه جام جم ویژه نامه کلیک شماره ۴۴۳

درباره‌ی علیرضا مهدیان

مدت ها است دانشجوی کامپیوتر هستم.

جوابی بنویسید