کاربرد if only در جملات انگلیسی

کاربرد if only در زبان انگلیسی

  • اصطلاح if only به منظور بیان آرزو, خواسته یا حسرت گوینده است. به مثال های زیر توجه کنید:

  • چی میشه اگه جونش رو نجات بدند.                 if only  they save his life  
  • چی میشد اگه از اینجا نمیرفت                    if only he didn’t leave here 
  • ای کاش به حرفت گوش میکردم                 if only I had listened to you 

درباره‌ی الهام کریمی

جوابی بنویسید