دوره SQL Server 2008

SQL_Serverاین دوره با موضوع مدیریت پایگاه داده و شامل طراحی و مدیریت دیتابیس SQL Server 2008 میباشد که در طول مدت دوره ، دانشجو ایجاد، راه اندازی و مدیریت دیتابیس SQL Server 2008 و نیز طراحی و پیاده سازی دیتابیس را بشکل حرفه ای فرا خواهد گرفت. این دوره همراه با ارائه مدرک بین المللی و معرفی به فنی و حرفه ای جهت دریافت مدرک فنی و حرفه ای میباشد.

درباره‌ی علیرضا مهدیان

مدت ها است دانشجوی کامپیوتر هستم.

جوابی بنویسید