افتخارات NIIT تا اکنون

 • niitبرنده جایزه برترین موسسه آموزش IT دنیا در سال ۲۰۰۹
 • کسب عنوان برترین برند تجاری ۲۰۰۸ برای دومین بار توسط هیئت انتخاب برندهای برتر آمریکا. اولین بار در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ این مقام کسب شده بود.
 • کسب عنوان برترین موسسه آموزشی سال ۲۰۰۸ به انتخاب مجله معتبر Dataquest
 • کسب نشان طلایی Excellence in E-learning Award از جانب مجله معتبر Chief Learning Officer بعنوان بخشی از دوره های Learning In Practice Awards یکی از افتخارات برتر در بخش صنعت
 • قرار گرفتن در بین ۲۰ شرکت معظم در زمینه صنعت آموزش IT در سال ۲۰۰۸ به انتخاب TrainingOutsourcing.com
 • تایید یونسکو برای نوآوری در امر آموزش ICT در سال ۲۰۰۸
 • دریافت نشان Digital Opportunity Award از جانب موسسه ارائه خدمات جهانی IT (WITSA) در سال ۲۰۰۸
 • حضور در جمع برند های ارائه مطمئن ترین خدمات در هندوستان از جانب یکی از معتبرترین نشریات ارزیابی مالی – The Economic Times Brand Equity Survey – در سال ۲۰۰۸
 • قرار گرفتن در میان برترین شرکت های بخش IT توسط مجله معتبر Business World در سال ۲۰۰۷
 • قرار گرفتن در میان بهترین موسسات آموزشی از دیدگاه دانشجویان به انتخاب Avaya GlobalConnect Customer Responsiveness Awards در سال ۲۰۰۷ برای سومین سال پیاپی
 • کسب نشان سال برای ارائه خدمات فرانشیز در سال ۲۰۰۷ از جانب موسسه Franchising Association در هندوستان در سال ۲۰۰۷
 • قرار گرفتن در میان ۱۲۵ شرکت ممتاز جهانی برای نوآوری در امر آموزش در سال ۲۰۰۷ توسط مجله معتبر Training Magazine
 • قرار گرفتن در میان ۱۰ برند برتر تجاری توسط مجله معبتر The Week در سال ۲۰۰۷
 • دریافت نشان ویژه برای نوآوری از جانب موسسه جهانی Delhi Management Association and Watson Wyatt World در سال ۲۰۰۵

درباره‌ی علیرضا مهدیان

مدت ها است دانشجوی کامپیوتر هستم.

جوابی بنویسید