اصطلاحات روز- IDIOMS & EXPRESSIONS – PART TWO

  1. توی ذوق کسی زدن          Burst somebody’s bubble

  2. میشه تمامش کنید؟                      Will you knock it off 

  3. منظور مرا بد برداشت نکن           Don’t get me wrong

  4. پایین ترین قیمت ممکن                 Rock bottom prices

  5. این یکی دعوت من                           This one is on me

  6. اصلا و ابدا                                         Not a million year

  7. اون خیلی پول داره                     He is made of money

  8. شوخی سرش نمیشه                  He can’t take a joke

  9. پای منو وسط نکشید                          Don’t involve me

  10. سرم خیلی شلوغه                 I have a lot on my plate

درباره‌ی الهام کریمی

جوابی بنویسید